Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem, poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, trpícím chronickým duševním onemocněním, stařeckou, alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého, zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé),, poskytování ubytování a stravování uživatelům,, poskytování základního sociálního poradenství,, poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,, poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,, zajištění lékařské péče pro uživatele,, poskytování rehabilitační péče uživatelům,, organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,, poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,, poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně - terapeutických činností, vše při zachování přirozené vztahové sítě,, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Kontaktní údaje

Adresa:
Hostim
67154 Hostim 1
Mapa
GPS:
N 49°1.0537', E 15°53.8846'
Telefon:
515 258 000
 
515 258 057

Rok založení

01.10.1993

Počet zaměstnanců

25 - 49

Klasifikace ekonomických činností

- Živnost:
- Hostinská činnost
- Vznik oprávnění: 03.04.1996

Obrat

2003 (10 - 29 mil. Kč) , 2005 (10 - 29 mil. Kč) , 2006 (10 - 29 mil. Kč) , 2007 (5 - 9 mil. Kč) , 2008 (5 - 9 mil. Kč) , 2009 (5 - 9 mil. Kč) , 2010 (5 - 9 mil. Kč) , 2011 (10 - 29 mil. Kč) , 2012 (10 - 29 mil. Kč)