Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Domov pro seniory, poskytování pobytových služeb sociální péče fomou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém, zdravotníckém zařízení (dále jen uživatelé),, poskytování ubytování a stravování uživatelům,, poskytování základního sociálního poradenství,, poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,, poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,, zajištění lékařské péče pro uživatele,, poskytování rehabilitační péče uživatelům,, organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, ativizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,, poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,, poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vtztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele., domov se zvláštním režimem, poskytování pobytových služeb sociální péče fomou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, trpící stařeckou, alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou, péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé),, poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vtztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým, potřebám.

Kontaktní údaje

Adresa:
Strážovská 1095/1
69701 Kyjov
Mapa
GPS:
N 49°0.4066', E 17°6.6856'
Telefon:
518 699 511
 
518 612 132
Fax:
518 612 132

Rok založení

14.10.1992

Počet zaměstnanců

50 - 99

Obrat

2003 (10 - 29 mil. Kč) , 2004 (10 - 29 mil. Kč) , 2005 (10 - 29 mil. Kč) , 2006 (10 - 29 mil. Kč) , 2007 (10 - 29 mil. Kč) , 2008 (10 - 29 mil. Kč) , 2009 (10 - 29 mil. Kč) , 2010 (10 - 29 mil. Kč) , 2011 (10 - 29 mil. Kč) , 2012 (10 - 29 mil. Kč)