Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

www.zzspak.cz 469 666 555

Hlavní účel a předmět činnosti organizace:, hlavní účel:, zdravotnická záchranná služba pardubického kraje plní úkoly zdravotnické záchranné služby k zajištění zvláštní zdravotní péče fyzickým osobám, které se náhle nebo nečekaně ocitly v ohrožení zdraví či života, tedy nepřetržitě zabezpečuje odbornou, přednemocniční neodkladnou péči včetně přednemocniční péče o dárce a příjemce orgánů v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny zřizovatele a za plnění těchto úkolů odpovídá. tyto úkoly plní od svého vzniku pro území okresu pardubice, s účinností, od 1.1.2007 rovněž pro území okresu, chrudim a s účinností od 1.4.2007 také pro území okresu Ústí nad orlicí. s účinností od 1.7.2007 plní tyto úkoly též pro území okresu svitavy, tedy pro celý pardubický kraj., hlavní předmět činnosti:, poskytování komplexní, nedělitelné a nepřetržité odborné přednemocniční neodkladné péče včetně přednemocniční péče o dárce a příjemce orgánů na území, pardubického kraje, zahrnující plnění úkolů zdravotnické záchranné služby v rozsahu podle ust. § 4 písm. a) až j) zákona č. 374/2011 sb., o zdravotnické záchranné službě, k zajištění zvláštní zdravotní péče fyzickým osobám, které se náhle nebo nečekaně, ocitly v ohrožení zdraví či života, a to od vzniku organizace pro území okresu pardubice, s účinností od 1.1.2007 rovněž pro území okresu chrudim, s účinností od 1.4.2007 také pro území okresu Ústí nad orlicí a s účinností od 1.7.2007 též pro území okresu, svitavy, tedy pro celý pardubický kraj. v tomto hlavním předmětu činnosti jsou jako jeho nedílné a neoddělitelné součásti zahrnuty: - kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev k odborné zdravotnické první pomoci a určení nejvhodnějšího, způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče, - přeprava pacientů neodkladné péče (mezi poskytovali zdravotních služeb, ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 sb., o zdravotních službách), - přeprava raněných, nemocných a rodiček,, jde-li o osoby s náhle a neočekávaně vzniklým závažným postižením zdraví nebo s přímým ohrožením života, - zdravotnická dopravní služba (rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele, přeprava osob včetně zemřelého, pacienta související s prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve a jejích složek, zdravotnický prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího, biologického materiálu), - poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby cizincům, - rychlá přeprava orgánů odebraných pro účely jejich transplantace, popřípadě potencionálních příjemců těchto orgánů, nelze-li takovou, přepravu zajistit stejně rychle jiným způsobem, - rychlá přeprava odborníků, popř. léčivého přípravku, krve nebo jejího derivátu, biologického materiálu či zdravotnického prostředku, vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně, ohrožen jeho život, přičemž příslušné zdravotnické zařízení potřebným odborníkem či materiálem momentálně nedisponuje a přepravu nelze zajistit stejně rychle jiným způsobem, - organizace některých specializovaných činností, zejména tzv. sekundárních, výkonů, dopravy nemocných a raněných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky a vyžadování součinnosti jiných organizací zdravotnické záchranné služby a dalších zdravotnických zařízení, policie a hasičských sborů při, hromadných neštěstích a katastrofách včetně případné aktivace havarijního plánu příslušného území, udržování spojení se všemi zúčastněnými, vyhodnocování a předávání všech souvisejících informací, organizace rychlého výjezdu potřebných sil a prostředků a, zajištění informovanosti oddělení nemocnic o potřebě příjmu většího počtu postižených, - součinnost s hasičským záchranným sborem pardubického kraje, operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému, policií Čr, podíl na krizovém, plánování a řízení, - lékařská pohotovostní služba (pouze v rozsahu zajišťování prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení), - zabezpečování zdravotnických služeb pro obvodní řízení podle branného zákona, a to od vzniku organizace pro území okresu, Ústí nad orlicí a s účinností od 1.7.2007 též pro území okresu svitavy, tedy pro celý pardubický kraj, - zajišťování zdravotnických služeb při kulturních a sportovních akcích, - vzdělávání ve zdravotnictví, - výkon ekonomické, provozní, technické,, investiční a administrativní činnosti včetně správy majetku ve vlastnictví pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti zdravotnické záchranné služby, pardubického kraje, - plnění dalších úkolů v souladu s právními předpisy platnými pro odvětví zdravotnictví.

Kontaktní údaje

Adresa:
Průmyslová 450
53003 Pardubice - Pardubičky
Mapa
GPS:
N 50°1.4921', E 15°47.5499'
Telefon:
469 666 555
 
466 034 107
Fax:
466 034 109

Rok založení

01.01.1999

Počet zaměstnanců

500 - 999

Obrat

2003 (30 - 59 mil. Kč) , 2004 (30 - 59 mil. Kč) , 2005 (30 - 59 mil. Kč) , 2006 (30 - 59 mil. Kč) , 2008 (200 - 299 mil. Kč) , 2009 (200 - 299 mil. Kč) , 2010 (200 - 299 mil. Kč) , 2011 (200 - 299 mil. Kč) , 2012 (200 - 299 mil. Kč)