Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Společnost bude poskytovat osobám zrakově postiženým (nevidomým, slabozrakým), zdravotně postiženým, osobám s kombinovaným postižením a seniorům, tyto služby:, služby dle zákona č. 108/2006 sb.: paragraf 42 průvodcovská a předčitatelská služba paragraf 70 sociální rehabilitace paragraf 37 sociální poradenství;, další služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto postižených klientů do společnosti, poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících život;, ii. komplexní rehabilitace a rekvalifikace;, iii. zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů nebo vydávání brožur, bulletinů či časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně postižených;, iv. odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany;, vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany a poradenská činnost s pracovním uplatněním související;, vi. provozování aktivit účelného využívání volného času sport, kultura, zájmová a klubová činnost;, vii. poradenská, konzultační, vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené včetně technické pomoci pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele;, viii. prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených občanů včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek ve prospěch služeb pro takto postižené osoby;, poradenská, vzdělávací, konzultační činnost v oblasti prevence a péče o zrakově a jinak zdravotně postižené občany se specifickými potřebami pro klienty, pracovníky školství, neziskových organizací a jiných subjektů, pořádání seminářů o problematice, nevidomých a jinak zdravotně postižených občanů se specifickými potřebami;, poradenská, vzdělávací a konzultační činnost v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené, včetně technické pomoci, tvorby www prezentací a software pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele;, prezentace a propagace problematiky zdravotně postižených občanů, především však se zrakovým handicapem, včetně prezentace úrovně a výsledků činností, jež jsou předmětem činností uvedených v bodě b) a c);, opravy a instalace kompenzačních pomůcek v oblasti péče o zrakově a jinak zdravotně postižené občany se specifickými potřebami.

Kontaktní údaje

Adresa:
Roudenská 485/18
37001 České Budějovice - České Budějovice 7
Mapa
GPS:
N 48°57.6444', E 14°28.4995'
Telefon:
386 460 660
 
386 321 598

Rok založení

16.08.2000

Počet zaměstnanců

10 - 19

Obrat

2004 (1 - 2 mil. Kč) , 2005 (1 - 2 mil. Kč) , 2006 (1 - 2 mil. Kč) , 2007 (1 - 2 mil. Kč) , 2008 (1 - 2 mil. Kč) , 2009 (1 - 2 mil. Kč) , 2010 (1 - 2 mil. Kč) , 2011 (3 - 4 mil. Kč) , 2012 (1 - 2 mil. Kč)