TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.

Společnost bude poskytovat osobám zrakově postiženým (nevidomým, slabozrakým), osobám s kombinovaným postižením (diabetes/zrak) a seniorům tyto služby: služby dle zákona č.108/2006 sb.: * paragraf 42 průvodcovská a předčitatelská služba * paragraf 70, sociální rehabilitace * paragraf 66 sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory * paragraf 37 sociální poradenství, další služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto postižených klientů do společnosti: * poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální, a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících život * komplexní rehabilitace a rekvalifikace * zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů nebo vydávání brožur, bulletinů či časopisů pro zdravotně, postižené a o zdravotně postižených * odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany * vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany a poradenská činnost, s pracovním uplatněním související * provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura, zájmová a klubová činnost) * poradenská, konzultační, vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené včetně technické pomoci, pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele * prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených občanů včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek ve prospěch služeb pro, takto postižené osoby * masérské, rekondiční a regenerační služby poskytované především zrakově postiženými maséry, průvodcovská a přečitatelská služba, sociální poradenství, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory

Kontaktní údaje

Adresa:
Mozartova 444/6
36001 Karlovy Vary - Drahovice
Mapa
GPS:
N 50°13.9785', E 12°52.9964'
Telefon:
353 236 065
 
353 226 511

Rok založení

19.09.2000

Počet zaměstnanců

10 - 19

Klasifikace ekonomických činností

- Živnost:
- Masérské, rekondiční a regenerační služby
- Vznik oprávnění: 01.01.2001
- Živnost:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Vznik oprávnění: 09.04.2008
- Obory činnosti:
- -Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Obrat

2003 (1 - 2 mil. Kč) , 2004 (1 - 2 mil. Kč) , 2005 (1 - 2 mil. Kč) , 2006 (1 - 2 mil. Kč) , 2009 (3 - 4 mil. Kč) , 2010 (3 - 4 mil. Kč) , 2011 (10 - 29 mil. Kč)