SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace

www.ddblansko.cz 516 412 357

Příspěvková organizace je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006, sb., o sociálních službách, zařízením sociálních služeb a poskytuje tyto sociální služby:, domova pro seniory dle ustanovení § 49 zákona o sociálních službách, domova se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 zákona o sociálních službách, hlavní účel:, domov pro seniory poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovenosti., domov se zvláštním režimem poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem, zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti., předmět činnosti je:, poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém, zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), poskytování ubytování a stravování uživatelům, poskytování základního sociálního poradenství, poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná, zajištění lékařské péče pro uživatele, poskytování rehabilitační péče uživatelům, organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele, poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, trpícím stařeckou, alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují, pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám

Kontaktní údaje

Adresa:
Pod Sanatorkou 2363/3
67801 Blansko
Mapa
GPS:
N 49°21.6962', E 16°39.3577'
Telefon:
516 412 357
 
516 412 358
Fax:
516 410 208

Rok založení

01.01.2003

Počet zaměstnanců

100 - 199

Klasifikace ekonomických činností

- Živnost:
- Hostinská činnost
- Vznik oprávnění: 18.04.2003

Obrat

2004 (10 - 29 mil. Kč) , 2005 (10 - 29 mil. Kč) , 2006 (10 - 29 mil. Kč) , 2007 (10 - 29 mil. Kč) , 2008 (10 - 29 mil. Kč) , 2009 (30 - 59 mil. Kč) , 2010 (30 - 59 mil. Kč) , 2011 (10 - 29 mil. Kč) , 2012 (30 - 59 mil. Kč)