Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

www.slavoj.cz 499 320 157

- buduje se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám uživatelů univerzální knihovní fond, v němž jsou zastoupeny dokumenty odborné, populárně naučné a krásné literatury, periodika a další dokumenty a informační prameny, - buduje speciální fond, regionální literatury, regionálních tiskovin a dalších informačních pramenů, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městě a regionu, - využívá externích informačních databází za stanovených podmínek, - nakupuje knihy, časopisy a informační, materiály, spolupracuje s jinými knihovnami a informačními středisky, účastní se budování společných databází a výměny dat, - své knihovní a informační fondy a databáze odborně zpracovává, ochraňuje, aktualizuje, aktivně propaguje a zpřístupňuje způsobem, zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu, a to jak absenčními a prezenčními výpůjčními službami, tak poskytováním ústních i písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, kopírovacími službami, - poskytuje i využívá, meziknihovní výpůjční služby, - zajišťuje přístup k informacím, využívá k tomu a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a další informační zdroje, včetně zdrojů přístupných prostřednictvím sítě internet, za předem stanovených podmínek, - poskytuje kopírovací, služby z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů knihovny, - pořádá exkurze, besedy, přednášky, knihovnicko-informační lekce pro žáky základních a středních škol, pro žáky zvláštní školy a děti z mateřských škol a jiné vzdělávací a kulturní, akce podporující poslání a činnost knihovny, - spolupracuje s jinými právnickými osobami, podnikatelskými subjekty a fyzickými osobami v rozsahu daném touto zřizovací listinou, - dbá o růst odborného vzdělávání pracovníků v rámci organizace, - buduje své, domovské stránky na adrese www.slavoj.cz, na kterých zpřístupňuje především základní informace o knihovně a elektronický katalog knih.

Kontaktní údaje

Adresa:
Tylova 512
54401 Dvůr Králové nad Labem
Mapa
GPS:
N 50°26.0582', E 15°48.9132'
Telefon:
499 320 157
 
499 321 753

Rok založení

01.07.2003

Počet zaměstnanců

10 - 19

Klasifikace ekonomických činností

- Živnost:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Vznik oprávnění: 01.01.2005
- Obory činnosti:
- -Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- -Velkoobchod a maloobchod
- Živnost:
- Hostinská činnost
- Vznik oprávnění: 01.03.2005

Obrat

2012 (3 - 4 mil. Kč)