LOM PRAHA s.p.

www.lompraha.cz 296 505 551

LOM PRAHA s.p. provádí opravy, modernizace letecké techniky, hlavně vrtulníků Mi, opravy proudových motorů (TV3-117, AI-25TL), opravy agregátů, reduktorů, opravy pístových motorů, galvanické práce, strojní obrábění, lakování, vývoj a výrobu…

logo.jpg

Kontaktní údaje

Adresa:
Tiskařská 270/8
10800 Praha - Malešice
Mapa
GPS:
N 50°4.9081', E 14°31.6494'
Telefon:
296 505 551
Fax:
272 702 749

Základní kapitál

576100000

Rok založení

30.06.1989

Počet zaměstnanců

500 - 999

Klasifikace ekonomických činností

- Uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému výkonem činnosti průmyslové a obchodní p ovahy při zajišťování dodávek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.
- Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné opravy vojenské techniky, výroby a dodávky nové speciální techniky, modernizace speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje a jejich zkoušení, montážní a servisn í služby a technická pomoc vojskům.
- Zajišťování požadované úrovně ochrany utajovaných informací.
- Výzkum, vývoj projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel/letecké techniky, výrobků, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení.
- Posuzování a ověřování letové způsobilosti, provozní způsobilosti nebo uvolnění do provozu, kontrolou, posuzováním a ověřováním shody vlastností letecké techniky.
- Výuka a výcvik na letecké technice.
- Letecké práce a další letecké činnosti.
- Provozování letišť, letecké služby, letové provozní služby, letecké práce a další letecké činnosti, další související činnosti a služby.
- Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdě jších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu.
- Přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva.
- Kovy a kovové výrobky, zejména klempířství a oprava karoserií, zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, galvanizérství, smaltérství, kovářství a podkovářství.
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.
- Opravy silničních vozidel.
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí.
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Nakládání se svěřenými státními lesy v působnosti Ministerstva obrany
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
- Výroba strojů a zařízení
- Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
- Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
- Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Zasilatelství a zastupování v celním řízení
- Ubytovací služby
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Projektování elektrických zařízení
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Fotografické služby
- Překladatelská a tlumočnická činnost
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Poskytování technických služeb
- Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Obrat

2004 (500 - 999 mil. Kč) , 2005 (1500 mil. a více Kč) , 2006 (1500 mil. a více Kč) , 2007 (1000 - 1499 mil. Kč) , 2008 (1729 mil. Kč) , 2009 (1690 mil. Kč) , 2010 (1437 mil. Kč) , 2011 (1465 mil. Kč) , 2012 (1317 mil. Kč) , 2013 (1248 mil. Kč)

Telefon: 296 505 609