Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

www.zpmvcr.cz +420 272 737 566

zdravotní pojišťovna

Kontaktní údaje

Adresa:
Vinohradská 2577/178
13000 Praha - Vinohrady
Mapa
GPS:
N 50°4.5274', E 14°26.2837'
Telefon:
+420 272 737 566

Rok založení

26.10.1992

Počet zaměstnanců

500 - 999

Klasifikace ekonomických činností

- Provádění veřejného zdravotního pojištění
- Výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru
- Kontrola využívání a poskytování zdravotních služeb plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality včetně dodržování cen u poskytovatelů zdravotních služeb (t.j. osob oprávn ěných poskytovat zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) a pojištěnců
- Zprostředkování úhrad za zdravotní služby plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění, které byly poskytnuty osobami oprávněnými poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách a v souladu s platnými právními předpisy České republi ky a na základě platně uzavřených a účinných mezinárodních smluv, s nimiž vyslovil souhlas Parlament ČR, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny, majících vztah ke zdravotnímu pojištění
- Půjčování zdravotnických prostředků pojištěncům na základě indikace ošetřujícího lékaře
- Hospodaření s vlastním majetkem a s majetkem jí svěřeným
- Provozování doplňkové činnosti nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění (dále jen "ostatní zdaňované činnosti") spočívající ve zprostředkování smluvního pojištění a připojištění na základě povolení dle zákona a pronajímání dočasně volných prost or objektů pojišťovny

Obrat

2004 (10 - 29 mil. Kč) , 2005 (10 - 29 mil. Kč) , 2006 (10 - 29 mil. Kč) , 2007 (10 - 29 mil. Kč) , 2009 (10 - 29 mil. Kč) , 2010 (10 - 29 mil. Kč) , 2011 (1500 mil. a více Kč) , 2012 (1500 mil. a více Kč)