Polanský Jiří JUDr.

www.akpolansky.cz +420 257 310 821

Naše advokátní kancelář se specializuje zejména na poskytování právních služeb ve sféře obchodních vztahů, máme však rozsáhlé zkušenosti i v oblastech občanského a trestního práva.

Základem naší práce v obchodní oblasti jsou zejména tyto služby:

vypracovávání smluvních dokumentů z různých oblastí podnikatelského života,

společenstevní právo, tj. záležitosti související se zakládáním a změnami ve společnostech a záležitosti ve vztahu k obchodnímu rejstříku,

zastupování v soudních sporech,

zpracování právních rozborů a dalších dokumentů z oblasti obchodního práva,

právní audity společností spojené s jejich převodem, při prodeji podílů či akciových účastí, včetně účetních, daňových a auditorských služeb poskytovaných spolupracujícími firmami,

právní pomoc v oblasti duševního vlastnictví.

Klientům však nabízíme i své zkušenosti v rozvíjejících se oborech, jakými jsou:

zpracování osobních údajů,

problematika internetu, doménových jmen,

elektronická pošta a elektronický podpis,

nformační systémy veřejné správy a jejich atestace.

Případy z uvedených odvětví řešíme se širokou znalostí technické problematiky, jsme proto schopni nabídnout komplexní řešení ve vztahu techniky a práva.

Z oblasti občanského práva, pracovního a rodinného práva se jedná zejména o tyto poskytované služby:

vypracovávání smluv ze všech oblastí občanského práva (smlouvy o nemovitostech, nájemní smlouvy apod.),

pracovněprávní problematika (pracovní smlouvy, ukončení pracovněprávních vztahů a případné související soudní spory),

rodinné právo (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, apod. včetně zastupování při soudních sporech).

Z oblasti trestního práva se zaměřujeme zejména na poskytování právních služeb souvisejících s trestní odpovědností podnikatelů.

Odměna za poskytovanou právní pomoc lze dle dohody stanovit hodinovou sazbou, dle advokátního tarifu, případně ve formě paušální měsíční částky.

Kontaktní údaje

Adresa:
Vladislavova 1747/16
11000 Praha - Nové Město
Mapa
GPS:
N 50°4.8391', E 14°25.2797'
Telefon:
+420 257 310 821
Fax:
+420 257 310 822

Rok založení

01.07.1990

Počet zaměstnanců

1 - 5

Poskytované služby

právnické

Obrat

2004 (3 - 4 mil. Kč) , 2005 (5 - 9 mil. Kč) , 2006 (5 - 9 mil. Kč) , 2007 (5 - 9 mil. Kč) , 2008 (3 - 4 mil. Kč) , 2009 (5 - 9 mil. Kč) , 2010 (5 - 9 mil. Kč) , 2011 (5 - 9 mil. Kč) , 2012 (10 - 29 mil. Kč)